Granska

Uppföljning och förbättring i projekt samt löpande förvaltning

Vi är Granska

Vi finns för dig som behöver följa upp eller förbättra projekt, processer och arbetssätt. Vi följer upp mot lagrum, standarder och avtal. Vi förbättrar med etablerade verktyg och metoder.


Vi leder och stöttar, utreder, analyserar, håller workshops, föreläser samt utbildar på plats eller på distans. 


Ni har behov av miljövarudeklaration, visselblåsar-funktion, CE-märkning, projektledning inom ISO 9001, ISO 14001, ISO 20400, ISO 26000, ISO 45001, LEAN, TQM, Six Sigma, OPS eller ökade kunskaper om projektmetodik så som PMI, XLPM och Prince2.


Våra kunder är Avisera, Global Connect, Niras, Skanska, WSP och Österbergs Industrihandel för att nämna några.
Vi gör skillnad

Förtroendemärkning


Vi erbjuder lösningar till dig som behöver hållbara och förbättrade resultat.

Vår personal ger dig en extremt hög servicegrad och är tillgänglig för dig när du behöver oss. 


Vår vision


Alla kan lita på vårt märke när det gäller hållbarhet och ständig förbättring.

Vi gör det enkelt

Vår mission


Granska och förbättra den verkliga situationen systematiskt.

Våra värderingar


Inspirerande, stärkande och oberoende.

Vår policy

Vi ska uppfylla samhällets och våra kunders krav genom att tillhandahålla hållbara lösningar som förebygger ohälsa och förorening samt ständigt förbättrar resultaten.

Öppet


Måndag - Fredag 07.00-16.00

Lördagar och helgdagar stängt